ICode9

精准搜索请尝试: 精确搜索
首页 > 其他分享> 文章详细

纳音五行

2019-09-08 22:55:09  阅读:66  来源: 互联网

标签:己巳 壬寅 纳音 五行 己亥 己酉 戊寅 己未


甲子乙丑海中金,
丙寅丁卯炉中火。
戊辰己巳大林木,
庚午辛未路旁土。
壬申癸酉剑锋金,
甲戌乙亥山头火。
丙子丁丑涧下水,
戊寅己巳城头土。
庚辰辛巳白蜡金,
壬午癸未杨柳木。
甲申乙酉泉中水,
丙戌丁亥屋上土。
戊子己丑霹雳火,
庚寅辛卯松柏木。
壬辰癸巳长流水,
甲午乙未沙中金。
丙申丁酉山下火,
戊戌己亥平地木。
庚子辛丑壁上土,
壬寅癸卯金铂金。
甲辰乙巳复灯火,
丙午丁未天河水。
戊申己酉大驿土,
庚戌辛亥钗钏金。
壬子癸丑柔柘木,
甲寅乙卯大溪水。
丙辰丁巳沙中土,
戊午己未天上火。
庚申辛酉石榴木,
壬戌癸亥大海水。

标签:己巳,壬寅,纳音,五行,己亥,己酉,戊寅,己未
来源: https://www.cnblogs.com/nqdxt/p/11488973.html

专注分享技术,共同学习,共同进步。侵权联系[admin#icode9.com]

Copyright (C)ICode9.com, All Rights Reserved.

ICode9版权所有